Dán nhãn năng lượng

Quy định dán nhãn năng lượng

Quy định dán nhãn năng lượng
Năm 2011 thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định danh mục những phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện