Dịch vụ khác

Dịch vụ đăng ký xin giấy phép kinh doanh vận tải

Dịch vụ đăng ký xin giấy phép kinh doanh vận tải
Có thể nói, dịch vụ kinh doanh vận tải nói chung và dịch vụ kinh doanh vận tải bằng ô tô nói riêng đã và đang là một ngành rất được chú trọng và phát triển ở nước ta

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu
Là mặt hàng có tình chất đặc thù và chịu sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, do đó, để kinh danh bán buôn rượu, yêu cầu tổ chức, các nhân phải có giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá điếu

Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá điếu
Vốn là mặt hàng được quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các nước trên thế giới, hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc là luôn bị quản lý vô cùng chặt chẽ. Việc không tuân thủ hoặc tuân thủ không nghiêm ngặt các quy định về quản lý và kinh doanh thuốc lá đều có thể bị xử phạt

Dịch vụ xin Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất

Dịch vụ xin Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất
Theo quy định tại Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo thì phải thực hiện việc cấp xác nhận khai báo hóa chất theo quy định.

Dịch vụ tư vấn đăng ký hoạt động cơ sở in

Dịch vụ tư vấn đăng ký hoạt động cơ sở in
Theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in thì kể từ ngày 01/11/2014, các hoạt động in ấn nói chung phải đăng ký hoạt động lại theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn đăng ký hoạt động cơ sở in

Dịch vụ tư vấn đăng ký hoạt động cơ sở in
Theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in thì kể từ ngày 01/11/2014, các hoạt động in ấn nói chung phải đăng ký hoạt động lại theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép hoạt động in

Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép hoạt động in
Theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in thì kể từ ngày 01/11/2014, các hoạt động in ấn nói chung phải đăng ký hoạt động lại theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép tư vấn du học

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép tư vấn du học
Theo quy định tại Quyết định số: 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì hoạt động tư vấn du học phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không ít các doanh nghiệp, tổ chức đang thực hiện việc tư vấn du học khi chưa được cấp phép. Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp xin Giấy phép tư vấn du học, Tư vấn Bảo Tín cung cấp cho khách hàng dịch vụ Tư vấn xin giấy phép tư vấn du học chính xác và trong thời gian ngắn nhất.

Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ
Điều kiện: Tổ chức cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Bồi dưỡng văn hóa được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau:

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Theo quy định của Luật Điện lực 2004, thì các hoạt động tư vấn, thiết kế công trình điện… phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Là hãng luật có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật, Tư vấn Bảo Tín trân trọng giới thiệu và gửi tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép hoạt động điện lực.