Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Theo quy định của Luật Điện lực 2004, thì các hoạt động tư vấn, thiết kế công trình điện… phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
Là hãng luật có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật,  Tư vấn Bảo Tín trân trọng giới thiệu và gửi tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép hoạt động điện lực.
Để xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực, quý khách hàng cần chuẩn bị các thủ tục sau:
I - Đối với giấy phép xây tư vấn về điện:
 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
2. Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh
3. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia
4. Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị trực thuộc
5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm
6. Báo cáo tài chính: 03 năm gần nhất (Nếu có)
7. Danh sách dự án, công trình của các chuyên gia đã thực hiện
8. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động
 II - Đối với giấy phép kinh doanh điện:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
2. Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh
3. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành
4. Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị trực thuộc
5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, an toàn phòng chống chấy nổ.
6. Báo cáo tài chính: 01 năm gần nhất (Nếu có)
7. Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành
8. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, thẻ an toàn, hợp đồng lao động.
9. Bản sao hợp đồng mua điện, Sơ đồ hiện trạng lưới điện
III. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực
1. Tổ chức/Công dân:   
 + Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC): 331 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
+ Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).
 + Nộp lệ phí và nhận kết quả.
- Sở Công thương:
+ Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho khách, thu phí thẩm định cấp phép.
+ Các bộ phận của Sở giải quyết hồ sơ theo quy định.
+ Thu lệ phí cấp giấy phép, trả kết quả.
Thời giai giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
IV. Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấp phép hoạt động điện lực của Tư vấn Bảo Tín
- Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của Luật Điện lưc và thủ thục xin cấp Giấy phép  hoạt động điện lực;
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động điện lực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Đại diện quý khách hàng nộp và nhận kết quả xin giấy phép hoạt động điện lực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tư vấn cho quý khách hàng xin gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực.