Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.
A. Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký;
2- Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông;
3- Bản sao biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông;
4- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư;
5- Danh sách thành viên;
6- Điều lệ công ty chuyển đổi;
7- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:
7.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
7.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
7.3- Thành viên là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 7.1 và 7.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).
8- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thành lập công ty:
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN TRỊ BẢO TÍN
Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 0985910902
Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: ceo.tuvanbaotin@gmail.com
Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.