Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép hoạt động in
Theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in thì kể từ ngày 01/11/2014, các hoạt động in ấn nói chung  phải đăng ký hoạt động lại theo quy định của pháp luật. Chi tiết:
Cơ sở in thuộc loại có giấy phép (GP) hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại GP chậm nhất là ngày 01/1/2015.
Cơ sở in thuộc loại không phải có giấy phép và cơ sở photocopy hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành đăng ký, khai báo chậm nhất là ngày 01/1/2015.
Cơ sở photocopy mới thành lập phải khai báo với UBND cấp huyện ít nhất 10 ngày trước khi hoạt động.
Ngoài ra, cơ sở in hoạt động trong khu dân cư trước khi Nghị định có hiệu lực thì phải dời ra ngoài khu dân cư trước năm 2025.
Là Hãng luật có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật nói chung và tư vấn cấp Giấy phép nói riêng, với mong muốn được hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Tư vấn Bảo Tín trân trọng giới thiệu và gửi đến quý khách hàng Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép hoạt động in.
Để xin cấp Giấy phép hoạt động in, quý khách hàng cần chuẩn bị các tài liệu sau:
1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động in:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;
b) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;
c) Bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in; trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư.
Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;
d) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;
đ) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
e) Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
2. Thời hạn xin cấp Giấy phép hoạt động in
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
3. Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép hoạt động in của Tư vấn Bảo Tín
- Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động in ấn và xin giấp phép hoạt động in;
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa hồ sơ xin cấp xin giấp phép hoạt động in;
- Đại diện quý khách hàng nộp và nhận kết quả xin xin giấp phép hoạt động in tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tư vấn cho quý khách hàng đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động in.