Giấy phép Dán nhãn năng lượng

Dịch vụ tư vấn dán nhãn năng lượng cho xe ô tô

Dịch vụ tư vấn dán nhãn năng lượng cho xe ô tô
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24/09/2014 thì từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 sẽ á dụng việc dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các loại ô tô từ 07 chỗ trở xuống được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Dịch vụ dán nhãn năng lượng tại nguồn

Dịch vụ dán nhãn năng lượng tại nguồn
Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, kể từ ngày 01/01/2013 các phương tiện, thiết bị sau đây phải dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường:

Dịch vụ dán nhãn năng lượng cho màn hình máy tính

Dịch vụ dán nhãn năng lượng cho màn hình máy tính
Thực hiện dán nhãn năng lượng cho sản phẩm, doanh nghiệp sẽ giúp người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện. Như vậy, nhãn năng lượng giúp sản phẩm cạnh tranh hơn so với sản phẩm không có nhãn năng lượng. Khi người tiêu dùng nhận ra nhãn năng lượng thì doanh nghiệp càng tham gia sớm càng có lợi thế cạnh tranh hơn. Thông qua nhãn năng lượng, doanh nghiệp còn khẳng định với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

Dịch vụ Dán nhãn năng lượng cho máy biến áp

Dịch vụ Dán nhãn năng lượng cho máy biến áp
Theo quy định tại thông tư số: 07/2012/TT-BTC ngày 04/04/2012 của Bộ Công thương, Thông tư số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi bổ dung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 thì từ ngày 1/01/2013 bắt buộc phải dán nhãn năng lượng đối với các sản phẩm, thiết bị sử dụng năng lượng theo quy định.

Xử lý vi phạm hành chính về dán nhãn năng lượng

Xử lý vi phạm hành chính về dán nhãn năng lượng
Theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện, àn toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng hiệu quả thì hành vi vi phạm quy định về dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng có thể bị xử phạt mức cao nhất lên tới 60.000.000 đồng

Dán nhãn năng lượng cho máy in

Dán nhãn năng lượng cho máy in
Theo quy định tại thông tư số: 07/2012/TT-BTC ngày 04/04/2012 của Bộ Công thương, Thông tư số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi bổ dung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 thì từ ngày 1/01/2013 bắt buộc phải dán nhãn năng lượng.

Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận nhãn năng lượng

Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận nhãn năng lượng
Theo quy định tại thông tư số: 07/2012/TT-BTC ngày 04/04/2012 của Bộ Công thương thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn năng lượng chỉ có hiệu lực trong thời hạn nhất định. Hiên nay, không ít các doanh nghiệp đang khá mơ hồ với quy định và thủ tục gia hạn giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng và chính trong các quy định của pháp luật cũng không quy định rõ thủ tục gia hạn giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng phải thực hiện như thế nào.

Danh sách các sản phẩm thiết bị phải dán nhãn năng lượng

Danh sách các sản phẩm thiết bị phải dán nhãn năng lượng
Theo quy định tại thông tư số: 07/2012/TT-BTC ngày 04/04/2012 của Bộ Công thương, Thông tư số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi bổ dung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 thì các sản phẩm, thiết bị phải dán nhãn năng lượng bao gồm:

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng
1. Hồ sơ đăng ký nhãn năng lượng Theo quy định tại thông tư số: 07/2012/TT-BTC ngày 04/04/2012 của Bộ Công thương, hồ sơ đăng ký nhãn năng lượng gồm: a) Giấy đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo danh mục các loại phương tiện, thiết bị; b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);