Thành lập văn phòng đại diện

Dịch vụ tư vấn đăng ký lập văn phòng đại diện

Dịch vụ tư vấn đăng ký lập văn phòng đại diện
Văn phòng đại diện chỉ được thực hiện các công việc nhằm xúc tiến thương mại, đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp, và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không được hoạt động kinh doanh. Thuế phát sinh với văn phòng đại diện do công ty thực hiện. Để giúp quý khách hàng hiểu hơn về hình thức và tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện, Tư vấn Bảo Tín xin giới thiệu tới quý khạch hàng dịch vụ tư vấn đăng ký lập văn phòng đại diện: