Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Là hãng luật với nhiều luật sư uy tín, có nhiều thâm niên trong hoạt động tư vấn đầu tư, Tư vấn Bảo Tín trân trọng giới thiệu và gửi tới quý khách hàng Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Để chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, quý khách hàng cần thực chuẩn bị và thực hiện các thủ tục sau:
1. Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
* Bước 1: Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện (VPĐD).
- Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD phải gửi Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động theo mẫu tới Sở Công thương.
* Bước 2: Thông báo chấm dứt hoạt động
Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ qui định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP và Thông tư 11/2006/TT-BTM, VPĐD gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động đến Sở Công thương. Hồ sơ gồm:
- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu
- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD và các giấy tờ khác liên quan
- Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan
- Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp
- Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.
2. Dịch vụ của Tư vấn Bảo Tín
- Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
- Tư vấn cho quý khách hàng chuẩn hóa hồ sơ, tài liệu để và hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
- Đại diện quý khách hàng hàng nộp và nhận kết quả chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam